màu Trắng nội thất Nâu, SX 2020, 9000km, giá 2,42 tỷ